Vad är ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt system för transport som ger administratören möjlighet att hantera transportörer och sändningar på ett och samma ställe. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med enkelhet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett komplett system som underlättar arbete på flera olika områden. Ett TA-system är därför ett mer avancerat verktyg än exempelvis en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns alltid möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är viktigt att varje system uppfyller dessa och förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av olika tänkbara verksamheter som kan behöva ett TA-system. Allt från småföretagare som bedriver e-handel till stora väletablerade industrier.

Naturligtvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns även standardiserade TA-system som inte är lika kostsamma, och kanske är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är dock ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns två olika förutsättningar för att kunna administrera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet direkt via internet, eller så installerar du ditt TA-system direkt på datorn. Det sistnämnda alternativet kräver självfallet också uppkoppling mot internet. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan nås från vilken dator som helst. Dessutom får du automatiskt tillgång till den senaste uppdaterade versionen. Om systemet istället är installerat lokalt på datorn måste man i de flesta fallen själv hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas åt extra arbete. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs vissa praktiska åtgärder. Det gäller att inse att tid är pengar, och ökade intäkter är självfallet ett mål som alla företag bör sträva efter. Att verksamheten ska vara vinstdrivande är ju själva grundidén.

Det är många som inte riktigt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att skicka mail, ringa transportörer eller på något annat sätt kontakta transportören.  Sedan är det inte enbart själva upprätthållandet av kontakten som är tidskrävande. Det är även viktigt att kontrollera så hela transporten blir rätt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll på papper och skriva ut fraktetiketter.

Felsökning är också någonting som man bör kalkyrera med som tidskrävande. En eventuell felsökning underlättas dessutom inte i frånvaro av ett TA-system eftersom det blir svårare att veta om vad som händer med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet.

När insikten väl slår till om hur tiden rinner iväg kan det vara aktuellt med ett TA-system. De nämnda detaljerna är endast ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella hinder som kan uppstå kring en transport. För den som verkligen önskar effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att göra en behovsanalys och bringa klarhet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.